Ing. Vasile Herța Testamentul profesional în cadrul IUPS – IRUM Reghin

Site-ul viselenuautermenlimita.ro publică în exclusivitate ,,Testamentul Profesional” al ing. Vasile Herța (1929-2018)  la 2 ani de la data la care a fost scris chiar de către fostul director al fabricii IUPS-IRUM Reghin, care s-a stins din viață în 2018, la 27 august, cu puțin timp înainte de a împlini vârsta de 89 de ani și de a prinde aniversarea de 65 de ani la înființarea fabricii de tractoare IRUM. 

Mandatele de director general și manager general a lui Vasile Herța în perioada 1972-1998 la Întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb Reghin (IUPS) denumire schimbată pe parcurs în Întreprinderea de Reparații Utilaje și Mecanisme (IRUM) au fost marcate de prima medalie de aur obținută de întreprindere la Târgul Internațional de la Zagreb în 1977, pentru TAF 650, de lansarea pe piața industriei grele la 1 august 1982, a primei locomotive C.F.F. de cale îngustă de 760 mm, de tip Reșița fabricată la Reghin și de obținerea la Paris a prestigiosului trofeu ,,Golden Europe Award for Quality” acordat companiei din Reghin pentru calitatea produselor. 

Testament profesional

 


Locul unde m-am născut este comuna Războineni, județul Alba, la data de 9 octombrie 1929. (în familia CFR-istului Vasile Herța și Maria Ioncan nota autorului). Școala primară – patru clase am făcut-o în localitate, după care prin examenul de admitere am intrat la liceul ”Regele Ferdinand” din orașul Turda-jud. Cluj-Napoca, azi Liceul Mihai Viteazul, pe care l-am absolvit în anul 1949. În baza examenului de bacalaureat luat, am dat examenul la Institutul Politehnic din Iași la Facultatea de Mașini-unelte și scule pentru prelucrarea metalelor prin așchiere. Am absolvit această facultate în anul 1953, ca urmare a Examenului de Stat dat la 4 februarie 1954, am fost repartizat la Departamentul special (intreprindere construcții mașini de caracter militar) la care repartiv am renunțat.

Am primit o nouă repartiție la Ministerul industriei lemnului, celulozei și hârtiei – MILHC – unde am ales IRUM Rreghin, din județul Mureș – intreprinderea de reparații locomotive și vagoane de cale îngustă cu ecartamente de 600 mm, 700 mm, 760 mm și 1000 mm. Majoritatea locomotivelor aveau ecartament 760 mm. Intreprinderea a intrat în funcțiune la 1 ianuarie 1953.

La 28 aprilie 1954 m-am prezentat la IRUM, unde mai lucrau 2 ingineri, ing. șef. Wiener Ferdinand și ing. Bogdan Viorel care a absolvit facultatea la Timișoara. Intreprinderea fiind nouă a fost numit de la bun început Șef Birou Mecanic unde ne-am ocupat de întreținerea și repararea mașini unelte, a instalațiilor electrice, pneumatice și hidraulice, precum și de centrala de forță pentru producerea curentului electric prin generatoare pentru alimentarea mașinilor deoarece nefiind introdusă linia de înaltă tensiune aceste generatoare de curent erau acționate de patru motoare ”Diesel” stabile cu o putere totală de 800 CP.


La începutul anului 1956 am fost numit Șef Birou Proiectare unde într-o perioadă scurtă am proiectat 3 grinzi rulante și căile de rulare pentru sarcină de 3 tone, cu acționare electrică și cu deschidere de 8 metri. Am mai proiectat un pod rulant de 5 tone cu deschidere de 6 m și lungime cca. 50 m, precum și linia de rulare ridicată la 3.5 m deasupra terenului pe niște stâlpi metalici confecționați din zăbrele – pod necesar pentru transportul tablelor în fața cazangeriei, table necesare la repararea cazanelor de locomotive. Aici era montat un calandru (instalație de îndoit tablă de 8-20 mm, instalație proiectată de mine în această perioadă). La sfârșitul anului 1956 am fost promovat Șef Secție la atelierele de reparații locomotive și prelucrări mecanice prin așchiere, având în același timp și tutela Birou Proiectare fiindcă ing. Viorel Bogdan plecase din intreprindere la Balanța Sibiu. (singura fabrică din România ce producea cântare în epoca comunistă, când nu exista casă sau magazin care să nu folosească un cântar fabricat la Sibiu nota autorului).

Economia forestieră avea în dotare peste 500 de locomotive de cale îngustă, locomotive de diferite tipuri și vechime. Erau locomotive din anii 1880-1890 și locomotive noi ca Reșița, Malaya, MAV – producția anului 1949 și ulterior și cele mai vechi erau de puteri mai mici cu 2 și 3 osii, cele mai noi cu 4 osii cuplate. Cele vechi erau austriace de tipul Orenstein Koppel, Henchell, Maflei, etc. Înainte locomotivele se aranjau în depouri rudimentare ale IFET-urilor, care pe mai departe pentru operațiile simple au rămas la IFET-uri până la nivelul R.G.E. (reparație generală cu revizie exterioară).

La IRUM se executau R.G.I. (Reparație generală cu revizie interioară) cu ridicare de pe osii, repararea cazanelor cu demontare, a marchizei (cabine mecanic), repararea rezervoarelor, schimbarea bandajelor dacă erau sub limită. Garanția după reparație era de 4 ani în afară de R.G.I. și realiza și R.K. (reparații capitale) prin care se demonta total locomotiva înlocuindu-se toate piesele uzate cu altele noi, ca exemple: cazane, șasiuri, etc.

La început era o singură hală de producție cu 3 ateliere și anume: atelier strungărie, atelier montat și demontat locomotive și spălare degresare piese și atelier cazangerie.


IUPS 1978

 

Prin investiții s-au adus 3 poduri rulante suspendate cu cabină cu deschidere de 8 m și sarcină de ridicare 1 buc. 24 tone, 2 buc. de 20 tone din care 1 buc. pentru cazangerie. Sarcina pe pod era transportată atât orizontal și transversal cu ajutorul unui cărucior pe pod.

Reparația se făcea pe bază de constatare la fața locului după care se realiza tehnologia de reparare și fabricație a pieselor.

Cazanele și partea de rulare cu instalațiile de frână sunt cele mai importante subansamble, primele fiindcă lucrează sub presiune, iar celelalte prezintă pericolul de deraiere a locomotivei.

 

 


De la bun început s-a pus problema reparării cazanelor prin înlocuirea cutiilor de foc din aramă (cupru) cu altele din oțel mai ieftine. În baza hotărârii întreg personalul s-a trecut la toate nivelele sudarea tuturor părților cazanului, cazanul vertical, cutia de foc și cazanul orizontal prin sudare electrică cu o pregătire tehnică a tablelor eliminându-se în totalitate nituire). Toate acestea se realizau cu elemente noi, când acestea erau uzate, corodate, deformate, etc.

Controlul sudurilor a fost făcut într-o instalație de control cu Roentgen, montată de Institutul de Fizică Atomică din București, cu exploatare fiind un delegat din IRUM și verificat trimestrial de acest institut.  

În aceste condiții am reușit să producem la serie cazane noi sudate în întregime. Fixarea cutiei de foc în cazanul vertical se făcea cu ajutorul antretoazelor și șuruburilor de plafon sudate în întregime.

În cazul în care cazanul nu trebuia înlocuit în întregime, controlul făcut la constatare era prin scoaterea cutiei de foc din cazanul vertical și a țevilor fierbătoare din cazanul orizontal.

În acest fel puteam realiza piese și subansamble noi pentru toate componentele unei locomotive. La baza reparării locomotivelor sau a pieselor componente s-au utilizat instrucțiunile C.F.R. 56 și 404.

Prin intermediul colectivului de muncitori cu aptitudini profesionale la nivelul cerințelor standard din epocă în materie de reparat și modernizat locomotive am reușit să realizăm 10 locomotive noi tip Reșița din care 2 bucăți s-au exportat, una buc. în Anglia și alta în Austria.

Am reparat și modernizat totodată și 3 locomotive vechi fabricate înainte de anul 1900 pentru Austria.

M-am extins cu această descriere deoarece această activitate m-a încurajat și instruit să asimilăm produse necesare economiei forestiere prin experiența câștigată la reparații.

În anii 1966-1970 s-au creat noi spații de producție compus din nouă hală geamănă în fața celei vechi existente peste linia podului transportor, care avea 3 ateliere. Volumul de producție fiind mereu în creștere în această perioadă se reparau 12 bucăți locomotive pe lună, astfel noile spații s-au utilizat pentru reparații (osii) complete, alt atelier pentru reparat șasie, etc.

La începutul anului 1961 am fost numit Șef Serviciu de Producție. Aveam posibilități să coordonez nu numai producția prin secții ci și activitatea de mecanic șef și activitatea de proiectare.


poza vs 4

Prin realizarea reparării a 12 locomotive pe lună se realizau 140 buc. locomotive pe an, deci cele 500 de bucăți locomotive existente ajungeau la reparație tot la 4 ani. S-a mărit reparația de vagoane și platforme pentru transport bușteni la IFET-uri s-au realizat alte produse noi și s-au comandat piese de schimb.

S-a mărit cantitatea de mașini unelte, venite în reparația capitală (mașini de prelucrarea metalelor prin așchiere venite din depourile IFET-urilor).

În perioada 1966-1967 atelierul de prelucrări metalice prin așchiere de o mare capacitate cu mașini s-a dublat, atelierul de debitare metale, cu circulare alternative, atelierele de debitare cu mașini ghilotină de debitat tablă de 6 mm, 10 mm, 20 mm și debitare cu flacără după conturul desenelor.

 


Toate atelierele au fost dotate cu poduri și grinzi rulante. În această perioadă s-a construit și tunul de apă, o vopsitorie și extinderea grupului administrativ. S-a realizat centrala termică cu 3 cazane mari M.T.D. pe păcură și în continuare în anii următori alte două cazane moderne, precum și stații de compresoare necesare la folosirea aerului comprimat în toate atelierele.

În anul 1964 s-a creat un nou serviciu datorită creșterii capacității de producție – Serviciul Organizării Producției, unde am fost numit Șef Serviciu organizare având în coordonare producția. Era necesară determinarea totală a personalului întreprinderii pentru viitor.

Din totalul personalului câți muncitori erau direct productivi, indirect productivi, auxiliari și personal TESA. În funcție de mărimea producției și atelierului s-au stabilit numărul formaților de lucru, numărul lucrătorilor în fiecare formație, băncile de lucru necesare, băile de spălare cu nr, de dușuri, nr. de wc-uri și personalul auxiliar sanitar pentru activitatea de curățenie a băilor, a grupurilor sanitare, a birourilor  și a locului de depozitare a șalopetelor. Personalul indierect productiv era compus din cel al Mec. Șef, macargiști, C.T.C.-ist, sculari, transport piese (autocariști) etc. Personalul TESA – Serv. Producție, Serv. Org. Producție, Serv. Aprovizionare –Desfacere, Serv. Financiar – Contabil, Atelierul de tehnologie – proiectare.

La un personal compus din 1600-1800 de persoane 16% reprezenta personal indirect productiv, auxiliar și TESA, adică între 256-258 de persoane.

La începutul anului 1967 am fost numit Tehnolog Șef și Constructor Șef.

La un volum de producție în dezvoltare era necesară realizarea unei tehnologii mai performante calitativ, aplicarea de noi norme de producție în raport cu dezvoltarea lucrărilor în sensul creșterii productivității muncii la fel și dezvoltarea atelierului dfe proiectare în scopul asimilării de produce noi. S-au pus bazele unei grupe de proiectare S.V.D. (scule dispozitive și verificatoare necesare în mod deosebit în prelucrări la rece și cald).

În perioada 1972-1980 au fost ridicate noi hale și ateliere:

-Hala montaj TAF cu toate dotările

-Dublarea suprafeței atelierului de prelucrări mecanice cu utilaje performante aduse din import, cu mașini de frezat roți dințate, cu dinți drepți, înclinați și elicoidali, roți cu dantură conică, mașină de mortezat dinți și mașini de rectificat dantura roților dințate după tratamente și o raboteză mare cu masă mobilă de cursa de 4000 mm.

– Construirea unui laborator pentru analize chimice metalografice și încercări fizice dotat cu cea mai performantă aparatură de control.

S-a obținut autorizația pentru reparat șublere, manometru, micromate și altă aparatură de control.

Grup atelier compus din forjă, tratament termic, acoperiri metalice, sculărie dotate cu utilaje din import și din țară. Ca exemplu la forjă presă cu 400 tone și ciocan pneumatic de 2700 kg din import și ciocan mai mici de 60+100 kg.

S-a construit atelier turnare fontă cu un cubilou (cuptor) Ø 700 cu tiraj forțat și cuptor electric 75 kg – capacitate de turnare 1400 de tone. Dotările ca mecanizare unor operații realizate în IRUM.

Atelier turnare oțel cu capacitate 1200 tone/an în cuptoare electrice, 2 buc. Toate mașinile și aparatele pentru mecanizare s-au realizat în întreprindere.

S-au aplicat 3 procedee de turnare în modele ușor fuzibile, în coji de bachelită și în rame la sol pentru piese mari.

S-au turnat și piese din oțel aliat cu wolfram și tuncsten pentru fabricile de hârtie și la linia de plăci PAL pentru care s-au turnat segmenți rafinatori și defibratori.

S-a construit atelierul TAF dotat cu mașini universale și speciale privind roți planetare și a pinionului de atac pentru mișcări la aceste punți.    

În anul 1967 am fost numit inginer șef adjunct, având în sarcină activitatea de producție, mecanic șef, investiții și planul de asimilări utilaje.

În ceea ce mă privește în anii 1968-1969 am urmat facultatea Tehnico-Economică la Institutul Politehnic București (la Polizu) pe care am absolvit-o în 2 ani. Din totalul de 4 ani, 2 ani mi-au fost recunoscuți de la Politehnica din Iași ca parte teoretică, analiză, matematică, fizică, rezistența materialelor, organe de mașini, tehnologia materialelor, etc) ceilalți 2 ani realizați în acest interval erau de materie pur economică bazată pe statistică matematică.

În 1970 forul tutelar din minister m-a încadrat inginer șef, deoarece inginerul Wiener Ferdinand s-a pensionat.

În februarie 1972 am fost înaintat în funcția de Director General de Grup Uzine – GUPUS – cu statut de centrală. Mi s-a dat în coordonare și conducere 3 uzine, 1 de construcții metalice în Cluj-Napoca, una în Miercurea Ciuc în construcții și IRUM Reghin – toate în cadrul ministerului, care a funcționat până în aprilie 1974, când s-a desfințat, rămânând în funcția de director de întreprindere din Reghin.

Prin transformările din 1967 s-a asimilat IFRON-ul, în 1970 TAF-ul, apoi utilaje și mașini pentru fabricile de PAL (plăci aglomerate din lemn), PFL (plăci fibrolemnoase), PANEL plăci necesare la fabrici de mobilă.

De la început IFRONUL s-a asimilat cu cupă, greifer pentru ridicat bușteni, cupă pentru pietriș și nisip, furcă pentru sfeclă și cartofi (s-au fabricat în total 1500 buc.)

TAF asimilat 1969-1970, utilaj pentru adus bușteni și transportat în pachete. Asimilarea TAE s-a făcut cu piese din țară cu motoare 65 CP și 80 CP de la Uzina Tractorul Brașov, cutia viteză AC 5-35 de la Sfântu Gheorghe, iar punțile au fost importate din Anglia. În continuare s-a trecut la asimilarea punților motoare cu diferențial autoblocabil, s-au montat frânele pe roți, cabina sudată a fost testată și îmbunătățită fonic la 85 de decibeli. Precum și asimilarea unor cabine de rezistență în scopul îmbunătățirii aspectului exterior. Modelul cel mai cerut a fost TAF 650, din care s-au realizat 11.000 de bucăți. S-au mai făcut TAF 650 cu o cupă și cisternă pentru întins cabluri electrice de înaltă tensiune, săpător de șanț etc.


poza vs 1

În continuare pentru exploatarea lemnului s-a asimilat funicular FP2  (funicular pasager 2 tone) pe cablu pe o distanță de 2 km acționat de motor 45CP din munte și cu descărcare la punct fix în mod automat. Funicular FPU 500 în circuit închis pentru aprovizionarea buștenilor de pe pantă abruptă, funicular pendular F20. În total s-au fabricat 4700 buc.

S-a mai asimilat IFRA -25 și IFRA-80 pe șasiu articulat de TAF, modificată cu inversarea direcției, piesele componente fiind similare cu ale TAF.

Tot pentru sector exploatare s-au asimilat macarale portal (capră) cu console de 5 tone cu deschidere de 15 m și de 10 tone cu deschidere de 10 m.

S-au construit sortatoare automate de bușteni în lungime până la 100 m cu un număr mare de rămi, pe care erau bușteni de diferite mărimi, cu declanșare la punct fix în bazinele de apă. S-au exportat în țări precum: Bulgaria, Grecia, Cehoslovacia și Germania.

  Am asimilat și am fabricat utilaje pentru fabricile de PAL pentru 2 combinate de 70000 m3 pe an, 6 combinate de 35.000 m3 pe an și 15 combinate de 5500 m3 anual. S-au realizat transportoare de separare transversale cu lanț, cu rolă acționate pe lift,  cu melc cu bandă și curele, folosite la transportul buștenilor, scândurilor, panourilor în diferite faze de fabricație.

S-au asimilat lifturi hidraulice foarfecă de 2 tone până la 53 de tone folosite la ridicarea și coborârea materialelor paletizate la fabricile de PAL și mobilă, precum și răsturnătoare de plăci pe lift la fabricile de PAL.

S-au mai asimilat circulare de croit, scurtat, retezat și egalizat.

Silozuri verticale de 50 m3  și 100 m3 cu elice sau rotative pentru așchii la fabricarea panouri PAL.

Uscătoare cu bandă și duză de 4 m x 10 m și 4 m x 12 m (UBD și URD). Uscătoare cu role și duze de 4 m x 14 m (UBD și URL) pentru fabricarea furnirelor estetice la fabricile de mobilă și panel. Uscătoare pentru așchii din lemn UAL 711 de 11 m lungime și UTR – 450 de 4,5 m lungime cu axe rotative utilizate pentru uscarea așchiilor în fabricile de PAL.

Transportoare cu bandă de oțel pentru transport plăci la presele hidraulice de mare capacitate la PAL, banda fiind importată din Austria.

Alte mașini și utilaje asimilate la fabricile de mobilă PAL și PANEL și ateliere tâmplărie ca: freză, mașini de șlefuit și lustruit, mașini de luat la grosime, de prelucrat pe 2,3 și 4 fețe a panourilor, mașini de aplicat adezivi, mașini mari de șlefuit panouri cu 2 cilindri și 3 cilindrii cu două contacte. Mașini de furniruit pe cant panourile la fabricarea mobilei cu 12 capete utilizate pentru diferite operații cu ajutorul unor motoare de 6000 rot/min, la 18000 rot/min, s-au fabricat 80 buc.

De asemenea IRUM Reghin a fabricat piese schimb peste 40000 buc/an, piese pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, ponderea era 25% din producția firmei.

Deoarece producția era de serie mică și mijlocie a fost necesară asimilarea a unui volum mare de produse și piese de schimb care a dus la acoperirea ca lucru a secțiilor în mod constant pe o perioadă lungă de timp.

Utilajele prezentate la târguri și expoziții internaționale s-au bucurat de aprecieri care au dus la exportul de mașini și utilaje produse la IUPS – IRUM Reghin în peste 30 de țări de pe 4 continente, Europa, Asia, Africa și SUA.


 

La Târgul Internațional de la Zagreb (Croația) din anul 1977 s-a acordat produsului TAF 650 medalia de aur, iar la Paris pentru calitatea produselor realizate, trofeul calității ,,Goleden Europe Award for Quality” (Steaua Metalică de Aur) acordat de către Ditorial Office Trade Leadsters Club din Madrid și la cea de-a X ediție a Congresului Mondial al Calității societatea a fost înscrisă în Cartea de Onoare a Clubului care a făcut IRUM-ul cunoscut în lume. La acest eveniment am participat personal.

În privința exportului:

Am exportat peste 500 de bucăți TAF în, Bulgaria, Germania, Guatemala, Iran, Mongolia, Polonia și Ungaria.

Instalații și utilaje pentru fabricile de furnire și mobilă în Nigeria,  Republica Central Africană,  China, Ceylon, Iran și Mongolia, la care s-au asigurat asistența tehnică la montaj și punerea în funcțiune cu instruirea personalului respectiv.

Anul 1980 este semnificativ fiindcă întreprinderea era capabilă să realizeze multe tipuri de mașini și utilaje și piese de schimb cu asigurarea din exterior laminate și materiale pentru turnătorii cu aprovizionarea de sub ansambluri specifice din alte uzine ca motoare, cutii de viteză, elemente pentru isntalații electrice, hidraulice și pneumatice.

În acest moment personalul la toate nivelele era bine pregătit. Anual se realizau cursuri de calificare și verificare și ridicarea nivelului de calificare  și verificare și ridicarea nivelului de calificare în întreprindere, predate de ingineri și tehniceni bine pregătiți. Cursurile se refereau la la muncitori și maiștri, care erau verificate anual. Mai erau asigurate condiții pentru întreg personalul, astfel:

  • Cabinet medical cu medic internist și asistent
  • Cabinet de stomatologie cu medic specialist și asistent
  • Cabinet de protecția muncii, unde s-au întrunit conducătorii proceselor tehnologice
  • Bibliotecă tehnică cu cărți specifice meseriilor
  • Cantină pentru personal, situată lângă întreprindere

 

poza vs 2

După Revoluția din 1989, am fost la București, unde am fost testat ca director, test pe care l-am luat. În anul 1994 conducerea IRUM formată din subsemnatul *(ing. Vasile Herța, director), Dorel Borda, director tehnic, ec. Romulus Moldovan director de resurse umane și Ioan Pilcă director economic am fost convocați la București pentru a da examen pe funcțiile de manageri – test pe care toți l-am luat. Apoi am fost verificați de o comisie formată din delegați din minister și din județul Mureș, care ne-a fixat în continuare pe posturi până la 31 decembrie 2000.

În această perioadă întreprinderea era privatizată în procent de 49%. Am stat pe funcția de Manager General și Director General până la 31 decembrie 1998 când m-am pensionat la vârsta de 68 de ani, din care am lucrat în această societate aproape 45 de ani.  

                                                                           Cu toată stima, ing. Herța Vasile 09.09.2016 Reghin 


 În anul 1999 IRUM a devenit o companie cu capital complet privat, având firma SC Maviprod acționar principal, reprezentată de ing. Mircea Eugen Oltean din municipiul Reghin care este directorul general al companiei. 

Anii următori au dus la îmbunătățirea și reîmprospătarea gamei de produse. La 57 de ani de la înființarea fabricii au fost prezentate opiniei publice primele tractoare agricole scoase la Reghin de pe noua linie de asamblare, combinând tehnologia de încredere Belarus cu priceperea și experiența IRUM. 

În același an 2010 IRUM a mai făcut un pas în modernizarea produselor proprii prin lansarea modelului TAF 2010M, primul  utilaj propriu în care ergonomia și confortul în utilizare au primit o atenție deosebită. Anul 2012 a fost marcat de introducerea motorului Perkins seria 1200 cu stagiul de poluare Tier IIIB. Totodată, a fost anul în care societatea a participat la târgul KWF-Expo cu cel mai nou și mai avansat model al centrului de dezvoltare IRUM, TAF 2012. În 2015 conducerea a inaugurat primul Centru de Cercetare și Dezvoltare a utilajelor agricole și forestiere cu capital românesc din țară, locul unde se formează și lucrează peste 40 de ingineri specialiști. 

Conform revistei ,,Forbes”, Compania IRUM SA a înregistrat în 2015 o cifră de afaceri de 68,1 milioane de lei. În 2016 a lansat TAF 2012 G cu clește, un utilaj conceput în Centrul nostru de Cercetare și Dezvoltare, un tractor forestier românesc cu performanțe occidentale, remarcându-se prin tehnologie de ultimă oră, eficiență și confort. 

În 2017 a lansat TAF 2012 G 6C și TAF 2012 PS 6C, ambele utilaje fiind concepute în Centrul de Cercetare și Dezvoltare. Pe 7 septembrie 2018 fabrica de tractoare IRUM Reghin a aniversat 65 de ani de la înființare ocazie cu care conducerea a anunțat că în acest an va lansa primul tractor agricol sută la sută românesc, la 15 ani după ce producția de tractoare românești a fost oprită. (viselenuautermenlimita.ro)

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *