30 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu

Din fragedă vârstă, Părintele Arhiepiscop Irineu a simțit suava chemare a „Mai-Marelui păstorilor” (I Pt. 5, 4) de a sluji Taina Împărăției în această lume a exilului nostru spiritual. Urmarea vocației sacerdotale i-a purtat pașii prin toate etapele studiilor teologice, efectuate în țară și peste hotare. Lungul itinerariu noetic al Ierarhului nostru i-a luminat calea cunoașterii lui Dumnezeu, ajungând să trăiască teologia printr-o neîncetată rugăciune smerită și exigentă asceză purificatoare care au devenit modul de viețuire mistică. Înțelegând cuvintele Sfântului Grigorie Teologul că „nimeni nu este vrednic de Marele Dumnezeu, de Sacrificiu și de Marele Preot, dacă nu s-a adus mai întâi el ca jertfă vie și sfântă”, Arhiereul Irineu a îmbrățișat din tinerețe viața călugărească, primind de îndată și harul Preoției.

După 12 ani de viață îngerească în haina monahală și de slujire preoțească în diferite ascultări îndeplinite la Mănăstirea Sinaia, în Statele Unite ale Americii, la Catedrala Patriarhală din București și în Țara Sfântă, Chiriarhul nostru a fost chemat să slujească Biserica lui Hristos în demnitatea de arhiereu. Astfel, în urmă cu 30 de ani, la praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, în 21 noiembrie 1990, a fost hirotonit Episcop-vicar al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, unde a păstorit mai bine de două decenii. În anul 2011, Episcopul Irineu a fost ales Chiriarh al străvechii și nobilei Arhiepiscopii de Alba Iulia, unde își desăvârșește apostolatul cu râvnă, destoinicie și dragoste. Din cetatea de lumină și de har a Marii Uniri, Întâistătătorul Eparhiei noastre lucește ca „o candelă mai presus de lume, care ține cuvântul vieții veșnice”, după expresia Sfântului Grigorie Palama.

Jertfa curată a Arhiepiscopului nostru aduce necontenit roade de folos pentru clericii și credincioșii păstoriți, prin exercitarea întreitului mandat al celor trei demnități: învățătorească, sfințitoare și de conducere. Slujirea arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, în cele trei decenii, se poate caracteriza prin tipologia episcopului-monah fidel modelului hrisostomic al tradiției Răsăritului creștin, care supraveghează (episcopos) atât aspectele vieții spirituale, cât și rânduielile organizării bisericești. Portretul duhovnicesc al Arhipăstorului nostru se poate descrie în cheie patristică prin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spunea că episcopul „trebuie să fie cucernic, dar lipsit de mândrie; temut, dar iubit; autoritar, dar popular; drept, dar larg la suflet; smerit, dar nu slugarnic; aspru, dar înțelegător”.

Luând aminte la cuvintele pline de Duh Sfânt ale marelui Apostol Pavel care zice că „orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate” (Evr. 5, 1), Părintele Arhiepiscop Irineu celebrează cu deplină conștiinciozitate și fior mistic Dumnezeiasca Liturghie, Sfintele Taine și Ierurgiile pentru poporul dreptcredincios. Grija specială pentru cele sfinte insuflată iubiților săi preoți este o dominantă a agendei Ierarhului bălgrădean, care ne-a convins că „biserica este cerul pe pământ”, așa cum minunat a afirmat Sfântul Ioan de Kronstadt. Miile de liturghii și slujbe bisericești, sutele de hirotonii săvârșite și orele prelungite de rugăciune și meditație patristică ne arată râvna mistuitoare a Înaltpreasfinției Sale pentru casa lui Dumnezeu (cf. In. 2, 17).

Aprins de flacăra cuvântului dumnezeiesc, Arhiepiscopul Irineu izbutește „să propovăduiască Evanghelia la toată făptura” (Mc. 16, 15) și să conserve valorile creștine în ethosul neamului românesc. Prin prețioasele cuvinte de învățătură rostite la sfintele slujbe, prin mesajele transmise la TV, radio sau pe rețelele de socializare, prin conținutul zecilor de cărți și broșuri și al sutelor de studii, articole și prefețe, eruditul vlădică al Bălgradului dorește să zidească poporul lui Dumnezeu, păstrând integritatea spiritual-morală a turmei cuvântătoare întru care Duhul Sfânt l-a așezat episcop (cf. Fapte 20, 28). Totodată, prin activitatea didactică desfășurată în centrele universitare din Cluj-Napoca și Alba Iulia, Episcopul Irineu a împărtășit „învățătura cea bună și folositoare” tinerelor generații care constituie viitorul țării noastre.

Înzestrat cu abilități de lider așezat, Arhipăstorul nostru conduce cu iscusință forurile bisericești eparhiale și coordonează strategic activitatea unităților de cult. Înzestrat cu un pragmatism dinamic și cu un realism rațional, Înaltpreasfinția Sa bine-chivernisește și sporește patrimoniul Bisericii, edificând noi clădiri utile activității misionare și restaurând monumentele istorice. De-a lungul celor 30 de ani de episcopat, s-a îngrijit de sănătatea morală a tinerilor și a inițiat și susținut programe filantropice pentru cei nevoiași, deoarece, după cum scria Sfântul Nicodim Aghioritul, „arhiereul este izvorul tuturor darurilor și visteria cea însuflețită a dumnezeieștilor dăruiri ce se împărtășesc nouă tuturor”.

Privind cu admirație și luare-aminte spre cele trei decenii de slujire arhierească ale Arhipăstorului nostru și privind cu încredere și speranță spre viitor, suntem convinși că „dacă mergem mai departe împreună cu voința episcopului”, după cum ne învață Sfântul Ignatie Teoforul, vom putea înfrunta provocările acestui veac și crizele lumii postmoderne. Pentru aceasta, în numele preoților și credincioșilor Arhiepiscopiei Alba Iuliei, noi, membrii Permanenței Consiliului eparhial, la acest moment aniversar, îi dorim Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu ani îndelungați de arhierie, împliniri duhovnicești și multă putere, rugându-ne cu Sfântul Apostol Ioan, „să meargă bine cu sănătatea, precum bine merge cu sufletul” (cf. III In. 1, 2).

 

 

Permanența Consiliului Eparhial

Text preluat de pe pe site-ul www.reintregirea.ro; 

Fotografiile fac din arhiva site-ului „www.viselenuautermenlimita.ro” şi au fost realizate în cadrul unor vizite oficiale a ÎPS Irineu în Protopopiatul Ortodox Reghin; 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.