Măsurile de ultimă oară luate de Primăria Municipiului Reghin pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Municipiului Reghin.

Primăria Municipiului Reghin, a emis astăzi un comunicat de presă privind  HOTĂRÂREA NR. 3 din 17 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin, privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Municipiului Reghin.

 

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul comunicatului :

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin,

Având în vedere situația existentă la nivel național și internațional precum și necesitatea instituirii unor măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu SARS-CoV-2 pe teritoriul Municipiului Reghin,

Luând  în considerare dispozițiile:

– Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 10 din 14.03.2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de SARS-CoV-2 ,

– Decretului Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 

– Ordinului prefectului nr. 89/12.03.2020 privind unele măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus covid – 19 pe teritoriul județului Mureș și Hotărârea nr. 7 din 12 martie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

În temeiul prevederilor art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 și  art. 11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  (1) Se aprobă închiderea pieței săptămânale – Piața de joi – pe durata instituirii stării de urgență.

(2) Piața de zi (Piața Mică) va rămâne deschisă în condițiile în care  marfa expusă va fi acoperită cu folie de plastic, distanța dintre vânzători și/sau vânzători – cumpărători, va fi de cel puțin 1,5 metri, iar comercianții vor respecta reglementările impuse prin Hotărârea CNSSU nr. 6 din 09.03.2020.

Art. 2 Se suspendă pe durata stării de urgență activitatea programelor afterschool, a cluburilor școlare, a creșelor și a altor activități extrașcolare, pe raza municipiului Reghin.

Art. 3 Se aprobă continuitatea transportului în comun pe raza municipiului Reghin dat fiind faptul că circulă un număr redus de persoane cu aceste mijloace de transport în comun  și se respectă măsurile de dezinfecție impuse.

Art. 4 Se aprobă efectuarea activității de dezinfecție pe raza municipiului Reghin (străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă pentru copii etc…).

Art. 5 Se aprobă achiziționarea unui sistem de videoconferință în vederea organizării următoarelor întâlniri de lucru ale CLSU Reghin precum și a ședințelor de Consiliu local, pentru a elimina contactul personal și a respecta în același timp măsurile în vederea limitării răspândirii infecției cu Covid-19.

Art. 6 Se aprobă site-ul Municipiului Reghin www.primariareghin.ro ca sursă oficială de informare pentru agenții economici, instituții publice și cetățeni, cu mențiunea că anumite informații de interes general cu privire la starea de urgență vor fi comunicate și pe pagina de facebook ”Municipiul Reghin”, precum și în presa scrisă, la radio și televiziune, după caz.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Reghin și aparatul de specialitate al primarului Municipiului Reghin.

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mureș, Consiliului Local al Municipiului Reghin și se aduce la cunoștință publică.

 

PREȘEDINTE,

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  AL MUNICIPIULUI REGHIN,

Primar,

PRECUP MARIA

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.