Visele Nu Au Termen Limita
publicitate
Stiri
Cum poţi primi AJUTOARE DE CĂLDURĂ în această iarnă?

Conform prevederilor O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie…

Conform prevederilor O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017).
Conform prevederilor H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței susamintite, cu modificările și completările ulterioare, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere, cel puţin unul dintre bunurile următoare:
Bunuri imobile:
1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a anexelor gospodărești.
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp. în zona urbană și 2000 mp. în zona rurală.
Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare):
1.Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi.
5. Utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Depozite bancare:
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei.
Terenuri/animale și/sau păsări
1.Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin

About the author

Related Posts

Leave a comment